Přenesení primaERP účtů do FlexiBee


Používáte Billing od primaERP? Co potom s účty děláte? Nebylo by hezké je rovnou mít i v účetnictví? ABRA FlexiBee je účetní on-line software pro menší firmy a živnostníky, který stejně jako primaERP patří do rodiny produktů ABRA Software. Silnou stránkou ABRA FlexiBee je velmi propracované API, díky němuž je možné ho napojit na jiné systémy, mimo jiné právě na primaERP.  Narozdíl od jednoduchých účtů v primaERP lze v ABRA FlexiBee vytvářet plnohodnotné editovatelné faktury ušité na míru českému právnímu prostředí.


Tento článek je poměrně technický. Pokusíme se základní principy srozumitelně vysvětlit i běžným uživatelům. Pokud se v článku přesto ztrácíte, poraďte se s programátorem. Jestliže nikoho takového nemáte k dispozici, nezoufejte, připravujeme návod, jak téhož výsledku dosáhnout bez znalosti programování přes Integromat.

Co je to API 

Laicky řečeno, API je rozhraní, přes které mohou komunikovat dvě aplikace mezi sebou. Přes API můžeme například z jedné aplikace získávat data a zapisovat je do jiné.

V tomto konkrétním případě získáme z primaERP účty vytvořené v modulu Billing a přeneseme je do účetnictví FlexiBee, kde z nich vytvoříme plnohodnotné faktury.

Poněkud poetické vysvětlení API pro běžné uživatele naleznete v článku Pohled z výšky na WebAPI.

Co k propojení potřebujete

Než se pustíte do propojování, bude potřeba mít vytvořený primaERP účet. Ten si během chvilky vytvoříte zdarma na stránce https://www.primaerp.com/cs_cz/signup/.

Dále budete potřebovat účet FlexiBee alespoň ve variantě Basic za 259 Kč/měsíc. Pokud máte zatím bezplatnou variantu One, nefungovalo by vám zapisování do FlexiBee přes API. Pro otestování si můžete variantu Basic na měsíc vyzkoušet zdarma. 

API klíč

Dále je potřeba získat váš osobní API klíč pro primaERP, který umožní API využívat. Pro získání je nutné kontaktovat podporu pomocí dotazu přímo v chatu uvnitř aplikace primaERP nebo napsat e-mail na adresu podpora@primaerp.com .

API klíč je dlouhá řada písmen a čísel, která může vypadat třeba takto :
23g24b4-c27g-42ad-c68a-b1345d68a1c1

Jakmile vám dorazí e-mail s vygenerovaným klíčem, můžete začít s nastavováním.
Na straně FlexiBee API klíč není potřeba


Jak API funguje 

Pro práci s API budeme potřebovat nějaký HTTP klient, jako je například například doplněk Google Chromu Restlet Client nebo program Postman

HTTP klient má dvě hlavní části: Request a Response.
V části Request zadáme náš požadavek: URL adresy zdroje  dat a druh operace, kterou chceme provést – GET (získat), POST (vytvořit), PUT (aktualizovat), DELETE (smazat).

Server posílá odpovědi do části Response . Uvidíme zde, zda se operace zdařila, a data, o která uživatel požádal, ve formě textu.


Autentizace a následné dotazy

API primaERPu se od FlexiBee odlišuje postupem, jak získávat data. V primaERP API je nutné se nejprve přihlásit. Při přihlášení se vygeneruje token s omezenou platností, a ten se pak používá pro jednotlivé dotazy do API. Jakmile tokenu vyprší platnost, je nutné získat nový.

Pro získání autentizačního tokenu je potřeba poslat GET požadavek na adresu:

https://{tenant}.api.primaerp.com/v1/auth/login?apikey={apikey}

{tenant} nahradíme názvem účtu v primaERPu

{apikey} nahradíme API klíčem získaným od podpory primaERPu.

V hlavičce Authorization musí být ještě navíc přihlašovací e-mailová adresa a heslo uživatele primaERPu.

FlexiBee je možné využít HTTP autentizaci a získat tak potřebná data hned prvním dotazem. Je ovšem možné výše uvedený princip s pomocí tokenu použít i ve FlexiBee, ačkoliv je užitečný spíše jen pro uživatele webového rozhraní. Má ale jednu nespornou výhodu. Pokud je používán správně, tzn. token se získává až v okamžiku, kdy vyprší, zrychluje zpracování dotazů. FlexiBee totiž nemusí pro každý dotaz vytvářet nová sezení a načítat spousty dat do vyrovnávací paměti. Vytvoření sezení a načtení dat do cache se tak provede jen jednou. Popis, jak využívat tento způsob autentizace, je popsán v dokumentaci FlexiBee API v sekci Přihlašování.

Získání účtů z primaERP

Pokud jste tedy přihlášeni a máte platný autentizační token, můžete z primaERPu začít načítat data. Pro tento scénář potřebujete získat seznam účtů, které pak přenesete do FlexiBee.

Seznam účtů se nachází na adrese /v1/billing/bills. Stejně jako u FlexiBee je možné data získat ve dvou formátech. Výběr formátu je stejný jako u FlexiBee. Data v XML získáte doplněním koncovky .xml, data ve formátu JSON doplněním koncovky .json. Do URL také musíte přidat parametr token.

Kompletní URL pro získání JSON dat o účtech z primaERPu je tedy

https://{tenant}.api.primaerp.com/v1/billing/bills.json?token={token}

Ukázka dat v JSON formátu:

JSON je datový formát určený pro přenos dat. Je dobře čitelný pro stroje, běžnému uživateli na první pohled může připadat jako nepřehledná změť čísel a písmen. Pokud se ale zadíváte pozorněji, najdete povědomé údaje z vašich účtů, jako jsou jméno vašeho klienta, údaje z adresy či naúčtovanou částku.

Pro ukázku dat v JSON formátu klikněte zde
[

    {

        "id": "1b5127a5-b8c3-4adf-a961-0cad42f718a3",
        "createdAt": "/Date(1495654409685)/",
        "updatedAt": null,
        "version": 0,
        "docNumber": "2017/001",
        "docDate": "/Date(1495576800000)/",
        "vatDate": "/Date(1495576800000)/",
        "dueDate": "/Date(1496786400000)/",
        "lastPaymentDate": null,
        "description": "FlexiBee System s.r.o. - 2017-05",
        "notes": null,
        "vatText": null,
        "header": null,
        "footer": null,
        "itemsPrice": 21300.0,
        "totalPrice": 25773.0,
        "client": {
            "id": "c46d9eca-585b-4d2a-ba2c-1c93da0ea08c",
            "createdAt": "/Date(1495654059779)/",
            "updatedAt": "/Date(1495732307124)/",
            "version": 4,
            "externalSystem": null,
            "externalResourceId": null,
            "externalBrowsableUrl": null,
            "externalSyncedAt": null,
            "externalSynced": null,
            "name": "FlexiBee System s.r.o.",
            "code": "FLEXIBEE",
            "email": "podpora@flexibee.eu",
            "active": true,
            "billsCount": null,
            "projectsCount": null,
            "streetAddress": "Lochotínská 18",
            "additionalAddressInfo": null,
            "zipCode": "30100",
            "city": "Plzeň",
            "state": "Plzeňský kraj",
            "countryCode": "CZE",
            "phone": "371 124 321",
            "vatId": "CZ28019920",
            "website": "www.flexibee.eu",
            "displayName": "FlexiBee System s.r.o."
        },
        "contactPerson": null,
        "approved": false,
        "items": [
            {
                "id": "636da95d-e19a-48cf-83e3-698a89a4108b",
                "createdAt": "/Date(1495654409685)/",
                "updatedAt": null,
                "version": 0,
                "attributes": "JSON{\"duration\":\"63900000\"}",
                "itemGroup": "trbi",
                "docIndex": null,
                "quantity": 17.75,
                "price": 21300.0,
                "unitPrice": 0.0,
                "unit": null,
                "displayName": "#null"
            }
        ],
        "author": {
            "id": "9e3c6b13-dc81-4630-9a21-3b9ab4023e60",
            "createdAt": "/Date(1495653967694)/",
            "updatedAt": "/Date(1495818089532)/",
            "version": 5,
            "firstName": "Kája",
            "lastName": "z Norska",
            "nickName": "z Norska, K.",
            "email": "kbel@flexibee.eu",
            "phone": null,
            "position": "A02200",
            "timeZone": "Europe/Berlin",
            "dateFormat": "dd.MM.yyyy",
            "timeFormat": "HH:mm",
            "weekStart": 1,
            "language": "cs_CZ",
            "password": null,
            "secretKey": null,
            "confirmed": true,
            "confirmedEmail": true,
            "active": true,
            "birthdayRemind": null,
            "workingTimeStart": null,
            "workingTimeEnd": null,
            "created": "/Date(1495653967694)/",
            "admin": false,
            "projectManager": false,
            "displayName": "z Norska Kája"
        },
        "groupAttributes": "JSON[[\"\"],null]",
        "draft": false,
        "vatMode": "DECLARE_VAT",
        "vats": [
            {
                "id": "d0a1fbe9-ee92-495d-940b-b89accd586e2",
                "createdAt": "/Date(1495654409685)/",
                "updatedAt": null,
                "version": 0,
                "vatRate": 21.0,
                "vatPrice": 4473.0,
                "displayName": "21.0"
            }
        ],
        "displayName": "2017/001"
    }

]

Převedení a zápis dat do ABRA FlexiBee

A nyní se dostáváme k technicky nejnáročnější části, kde už potřebujeme základy programování.

Načtená data z primaERPu ve formát JSON je totiž potřeba transformovat do podoby, které FlexiBee rozumí. FlexiBee sice také umí pracovat s formátem JSON, ale potřebuje data trochu jinak poskládaná. Laicky řečeno, je potřeba FlexiBee vysvětlit, do kterého políčka patří který údaj. V původním JSON souboru je například potřeba upravit, že "name" je "jméno" atd. Tyto úpravy provedeme scriptem v jakémkoliv programovacím jazyce, v naší ukázce jsme použili PHP script.

JSON pro FlexiBee se následně přes API pomocí příkazu POST zapíše do patřičné evidence. Účty z primaERP Billingu můžeme zapsat do FlexiBee do evidence vydané faktury, kde je pak můžeme zaúčtovat. V primaERP je u účtu evidováno vše potřebné pro vytvoření nové faktury vydané. Jen typ dokladu nastavíte napevno v můstku.

Zápis dat do ABRA FlexiBee je podrobně popsán v článku PHP JSON zápis dat do ABRA FlexiBee.

Ukázkový PHP script pro přenos účtů

Pro ukázkový PHP script pro přenos účtů klikněte zde

function curl_get($url){
  $ch = curl_init(); // create curl resource
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); // return content as a string from curl_exec
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, TRUE); // HTTP authentication
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "emailova@adresa.cz:heslo"); // set username and password
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); // set URL
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET"); // set HTTP method
  $output = curl_exec($ch);
  $info = curl_getinfo($ch);
  if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) != 200 && curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) != 201) {
    printf ("Při operaci nastala chyba (HTTP %d): %sn", curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE), $output);
  }
  curl_close($ch);
  return $output;
}

function curl_put($url, $json_data){
  $ch = curl_init(); // create curl resource
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); // return content as a string from curl_exec
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, TRUE); // HTTP authentication
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "winstrom:winstrom"); // set username and password
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); // set URL
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT"); // set HTTP method
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json_data); // set data
  $output = curl_exec($ch); // execute

  // FlexiBee return value
  header("Content-Type: application/json");
  print ($output);

  // close curl resource to free up system resources
  curl_close($ch);
}

function parse_date($primaerp_date, $to_format){
  $timestamp = preg_replace('/[^\d]/','', $primaerp_date)/1000;
  $datetime = new DateTime();
  $datetime->setTimestamp($timestamp);
  return $datetime->format($to_format);
}

// authentication
$url = "https://tenant.api.primaerp.com/v1/auth/login?apikey=abcdefgh-1234-5678-ijkl-mnopqrstuv";
$output = curl_get($url);
$json = json_decode($output, true);

// token for api requests
$apiToken = $json['token'];
echo $apiToken;

// request for billing data
$url = "https://tenant.api.primaerp.com/v1/billing/bills.json?token=".$apiToken;
$output = curl_get($url);

$billing_json = json_decode($output, true);

// transform data for FlexiBee
$faktury = array(
  "winstrom" => array (
    "faktura-vydana" => array()
  )
);

foreach($billing_json as $bill){
  $faktura = array();
  $faktura['id'] = array();
  array_push($faktura['id'], 'ext:primaerp:'.$bill['id']);
  array_push($faktura['id'], 'code:'.$bill['docNumber']);

  $faktura['typDokl'] = 'code:FAKTURA-PRIMAERP';
  $faktura['kod'] = $bill['docNumber'];
  $faktura['bezPolozek'] = 'true';
  $faktura['sumZklZakl'] = $bill['itemsPrice'];
  $faktura['sumCelkZakl'] = $bill['totalPrice'];
  $faktura['firma'] = 'code:'.$bill['client']['code'];
  $faktura['firma@if-not-found'] = "create";
  $faktura['nazFirmy'] = $bill['client']['name'];
  $faktura['ulice'] = $bill['client']['streetAddress'];
  $faktura['psc'] = $bill['client']['zipCode'];
  //$faktura['stat'] = 'code:'.$bill['client']['countryCode'];
  $faktura['stat'] = 'code:CZ';
  $faktura['dic'] = $bill['client']['vatId'];
  $faktura['datVyst'] = parse_date($bill['docDate'], 'Y-m-d');
  $faktura['duzpPpuv'] = parse_date($bill['vatDate'], 'Y-m-d');
  $faktura['datSplat'] = parse_date($bill['dueDate'], 'Y-m-d');

  array_push($faktury['winstrom']["faktura-vydana"], $faktura);
}

// write to FlexiBee
$url = "https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.json";
$output = curl_put($url, json_encode($faktury));
?>

Převedení a zápis dat do ABRA FlexiBee

Načtená data z primaERPu je potřeba transformovat do podoby, kterou umí FlexiBee zpracovat a následně zapsat do patřičné evidence. Účty z Billingu je možné zapsat například do evidence vydané faktury, kde je pak můžeme zaúčtovat.

V primaERPu je u účtu evidováno vše potřebné pro vytvoření nové faktury vydané. Jen typ dokladu nastavíte napevno v můstku.

Zápis do ABRA FlexiBee je popsán v článku PHP JSON zápis dat do ABRA FlexiBee.

Ukázka přenosu z primaERP na demo.flexibee.eu:

{"winstrom":{"@version":"1.0","success":"true","stats":{"created":"0","updated":"1","deleted":"0","skipped":"0","failed":"0"},"results":[{"id":"3468","request-id":"code:2017/001","request-id":"ext:primaerp:1b5127a5-b8c3-4adf-a961-0cad42f718a3","ref":"/c/demo/faktura-vydana/3468.json"}]}}


Ukázka vytvořené faktury


Závěr a zhodnocení

V tomto příkladu jsou vytvářeny „bezpoložkové“ faktury. Není ale žádný problém začít vytvářet i položkové. Stačí jen podle kolekce items vytvořit patřičné položky faktury. Dalším možným vylepšením celého přenosu je využití filtrace, díky níž lze přenášet například jen schválené účty nebo účty, které se změnily od poslední synchronizace. Filtrace je popsána v dokumentaci primaERP v sekci Filtering.

Přes API je možné přímo načítat také údaje z modulu Timetracking, zapisovat je do patřičných složek ve mzdách FlexiBee, a zaměstnancům pak podle odpracovaných hodin počítat výplaty.

Opačným směrem z FlexiBee do primaERPu je možné přenést celý adresář nebo seznam zaměstnanců, kteří si mají evidovat čas.

Hledáte-li k ABRA FlexiBee spolehlivý docházkový systém, je primaERP jistě správnou volbou. Navíc nabízí možnost, jak automaticky přenášet data z jednoho systému do druhého.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak vést efektivně tým na home office - Lifestyle s primaTime

primaTime novinky 1.6.1.5