Příspěvky

Zobrazují se příspěvky se štítkem Novinky

Uvítejte primaTime, rozlučte se s primaERPem 🙌

Vážení uživatelé,   od  30.   dubna  2021  ( 23:59  CET )  dojde  k postupnému   ukončová ní  provozu původní aplikace  primaERP  a nadále bude k dispozici pouze nová aplikace  primaTime , která ji zcela nahrazuje.  Všechna data zůstávají totožná a byla automaticky přenesena.      Aplikace  primaTime  bude k dispozici do 31.  května  zdarma.  Všechna delší sjednaná předplatná v  aplikaci   primaERP  byla převedena a odpovídají před em zaplacené  době.  Mobilní aplikace budou i nadále fungovat v  primaTime  stejně jako doposud.   Automatické obnovení všech původních předplatných v  primaERP  bylo zastaveno.  N ové předplatné  zakoupíte v  aplikaci  primaTime  na stránce  Přístupy & Předplatná .     Produkt neustále vyvíjíme tak, aby se Vám s ním dobře pracovalo.  V současné době  prac ujeme na  těchto  vylepšení ch :   - Uživatelské m   rozhraní,  vylepšení  UX na základě zpětné vazby od uživatelů   - F iltrování v Time  Tracking , klávesových zkratkách, optimalizaci rychlosti   - R

Ukaž mi primaTime: primaERP? primaTime!

Obrázek
V minulém článku jsme si řekli, jaké změny nás v blízké době čekají. Dnes se do nich pustíme trochu detailněji. Proč jsme zvolili název  primaTime   a  jaký význam nese naše nové logo? To vše vás čeká níže, tak čtěte dál :-) primaTime ? Pro změnu jména jsme se rozhodli před nějakou dobou z jednoho prostého důvodu. Víme, že oslovení  primaERP  napoprvé neevokuje vše, s čím je aplikace spojena –  s  časem. Pracuje t e v ní s  jeho  efektivním využitím  a  se zvýšením  produktivity,  jak vlastní ,  tak v týmu.   Dalším důvodem je, že se zpravidla zkratka ERP váže k velkému firemnímu softwaru. Proto jsme se rozhodli zachovat část slova  prima  a změnit jen poslední část názvu na  Time .    S tímto spojením jsme nadmíru spokojeni a věříme, že i pro vás to bude přehlednější a na první pohled jasné.    Logo primaTime A když už jsme byli v tom přehodnocování jména,  napadlo nás  upravit  aplikaci  logo.   Na to se můžete podívat níže pod tímto odstavcem. Rozhodli jsme se jít minimalistickou ce

primaTime je tady 🙌

Obrázek
         Vážený uživateli primaERP,   právě jsme vydali novou aplikaci primaTime, která v průběhu jednoho měsíce zcela nahradí aplikaci primaERP.  Novou aplikaci si m ůžete vyzkoušet  na našich webových stránkách www.primatime.com se stejnými přihlašovacími údaji, jaké používáte na primaERP.  Od této chvíle můžete až do 30.4. používat obě aplikace se stejnými daty zároveň. Časový záznam vytvořený v jedné aplikaci bude automaticky vytvořen i v aplikaci druhé a všechna data zůstávají totožná.  K úplnému vypnutí  primaERP dojde 1.května. Od tohoto data budete moci používat pouze aplikaci primaTime. Všechna existující předplatná byla přenesena do primaTime a byla zdarma prodloužena do 31.5. U všech původních předplatných v primaERP bylo zrušeno automatické obnovení.  To znamená, že po skončení bezplatné zkušební verze Vám bude nabídnuto zakoupení nových přístupů v aplikaci primaTime. Pro zakoupení přístupů prosíme využijte stránku Přístupy & předplatné v nastavení primaTime. Jak zakou