Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2021

Příběh zákazníka - Maturus, o.p.s.

Obrázek
  Úvod (stručná historie atd.) Maturus, o. p. s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní osoby se zdravotním postižením. Nyní nabízí širokou škálu služeb v oblasti grafického designu spolu s osmiměsíčním vzdělávacím programem. Pomáhá absolventům školy Jedličkova ústavu (škola pro zdravotně postižené) pracovat a učit se grafickým a počítačovým dovednostem pod vedením zkušených lektorů. Maturus byl založen v roce 2010 Nadací Jedličkova ústavu v rámci programu Nadace Vodafone "Rok jinak". Ihned po svém založení začal Maturus pracovat na různých projektech, například na grafickém nábrhu novoročenek a kalendářů s obrázky. Díky vzniku sociální firmy „Maturus“ získali lidé s postižením zaměstnání. Otázka 1: Co je vaším hlavním posláním? Jak pomáháte společnosti? Propagujeme práci s handicapem a principy sociálního podnikání. Rozšiřujeme lidem s handicapem možnosti uplatnění na otevřeném pracovním trhu. Věříme, že svým působením inspirujeme spo