Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2021

Uvítejte primaTime, rozlučte se s primaERPem 🙌

Vážení uživatelé,   od  30.   dubna  2021  ( 23:59  CET )  dojde  k postupnému   ukončová ní  provozu původní aplikace  primaERP  a nadále bude k dispozici pouze nová aplikace  primaTime , která ji zcela nahrazuje.  Všechna data zůstávají totožná a byla automaticky přenesena.      Aplikace  primaTime  bude k dispozici do 31.  května  zdarma.  Všechna delší sjednaná předplatná v  aplikaci   primaERP  byla převedena a odpovídají před em zaplacené  době.  Mobilní aplikace budou i nadále fungovat v  primaTime  stejně jako doposud.   Automatické obnovení všech původních předplatných v  primaERP  bylo zastaveno.  N ové předplatné  zakoupíte v  aplikaci  primaTime  na stránce  Přístupy & Předplatná .     Produkt neustále vyvíjíme tak, aby se Vám s ním dobře pracovalo.  V současné době  prac ujeme na  těchto  vylepšení ch :   - Uživatelské m   rozhraní,  vylepšení  UX na základě zpětné vazby od uživatelů   - F iltrování v Time  Tracking , klávesových zkratkách, optimalizaci rychlosti   - R

Ukaž mi primaTime: primaERP? primaTime!

Obrázek
V minulém článku jsme si řekli, jaké změny nás v blízké době čekají. Dnes se do nich pustíme trochu detailněji. Proč jsme zvolili název  primaTime   a  jaký význam nese naše nové logo? To vše vás čeká níže, tak čtěte dál :-) primaTime ? Pro změnu jména jsme se rozhodli před nějakou dobou z jednoho prostého důvodu. Víme, že oslovení  primaERP  napoprvé neevokuje vše, s čím je aplikace spojena –  s  časem. Pracuje t e v ní s  jeho  efektivním využitím  a  se zvýšením  produktivity,  jak vlastní ,  tak v týmu.   Dalším důvodem je, že se zpravidla zkratka ERP váže k velkému firemnímu softwaru. Proto jsme se rozhodli zachovat část slova  prima  a změnit jen poslední část názvu na  Time .    S tímto spojením jsme nadmíru spokojeni a věříme, že i pro vás to bude přehlednější a na první pohled jasné.    Logo primaTime A když už jsme byli v tom přehodnocování jména,  napadlo nás  upravit  aplikaci  logo.   Na to se můžete podívat níže pod tímto odstavcem. Rozhodli jsme se jít minimalistickou ce